Donateurs

Het werk van de stichting  wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wilt u het werk van de stichting ook ondersteunen? Neem contact op met onze penningmeester of maak direct een bijdrage over op IBAN NL49 SNSB 0706044622

stichting ICU te Rotterdam.